Happy Weight Stippenplan

Een bijzonder programma voor bijzondere mensen

Happy Weight Stippenplan helpt volwassenen en kinderen met een bijzondere achtergrond een gezond gewicht te bereiken. Het programma is effectief bij bijvoorbeeld mensen met een genetische afwijking, autisme, psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking.

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben de neiging om veel te eten en te snoepen met overgewicht als gevolg. Ook ouders en verzorgers zijn geneigd om het kind of de volwassene regelmatig iets toe te stoppen, met alle gevolgen van dien.

Overgewicht komt bovendien vaak voor bij verstandelijk beperkten met een genetisch bepaald eetprobleem. Tot die groep behoren onder meer mensen met Down-syndroom en Prader-Willi syndroom.

De Stippenplan-methode is begin jaren negentig ontwikkeld door José Veen (diëtist) en Sylvia Rasenberg (orthopedagoog). Het programma is na die tijd steeds verder doorontwikkeld. De effectiviteit van het programma is ruimschoots bewezen: met het Stippenplan worden voedingsproblemen structureel aangepakt.

Het is een programma over voeding en calorieën (stippen), over wat gezond (groene stip) en minder gezond (oranje stip) eten en drinken is. Elke deelnemer krijgt een individueel 'stippenplan-advies' op maat. Er is veel ruimte voor zelfregie en niets wordt verboden (er zijn geen rode stippen).

Het Stippenplan bestaat uit de combinatie van vier elementen:

  1. Energiebeperking
  2. Gedragsmodificatie
  3. Lichaamsbeweging
  4. Participatie van betrokkenen

De Stippenplan-methode sluit aan bij de wensen van deze bijzondere doelgroepen:

  • Leuk om te doen
  • Persoonlijke aandacht
  • Afgestemd op deelnemer
  • Duidelijkheid en structuur

Happy Weight Stippenplan bestaat uit twee delen:
Handleiding
Deelnemerspakket

Delen